Forretningsbetingelser


Afbestillingsregler for Event aktiviter

Bowling og spisning
Nedskrives antallet af gæster eller aflyses arrangementet efter deadline, hæftes for 50% af kuvertprisen. Nedskrives antallet af gæster på selve arrangementsdagen, beregnes fuld kuvertpris. Afbestillingsreglerne henholder sig til Horesta´s officielle regelsæt.

Klatring/Skydning/Fægtning/Bueskydning/Human Football
Ved booking hæfter man 100% så snart reservationen er fuldendt. Indtil 14 dage før må du annullere arrangementet. 

Betalingsbetingelser
Vores betalingsbetingelser er netto kontant og vi modtager gerne Eurocard, Mastercard, Visa, Dankort. Vi anbefaler samlet betaling af hele arrangementet. Ønskes individuel afregning af drikkevarer i restauranten, anbefales valg af bordformand til afregning. 

Forudbetaling
Hvis I ønsker at forudbetale jeres arrangement, så kan forudbetaling ske via bankoverførsel senest 5 arbejdsdage før afholdelse af arrangement til: REG. 5470 KONTO 0001055724. Husk at påføre jeres kundenummer, samt dato for arrangement. 

General Information:

Bowling
Ved ankomst i DGI-byen, gå til CPH Bowling & Lounge for check-in og betaling. Vi anbefaler I ankommer ca. 15 min før starttidspunktet. Der spilles op til 6 personer pr. bane. Baneantal bestemmes alene af deltagerantallet. Ekstra baner kan bestilles 7 dage inden arrangementsdagen såfremt der er ledige baner. Prisen for ekstra baner afhænger af dag og tidspunkt. Bemærk 1 bowlingtime er 55 minutter.

Spisning
Ved ankomst i DGI-byen, gå til Vestauranten for check-in. Vi anbefaler I ankommer i god tid, ca. 15 min. før jeres starttidspunkt. Ønskes individuel afregning af drikkevarer i Vestauranten, anbefales valg af bordformand. Ved evt. forsinket fremmøde, kan den mistede tid blive modregnet jeres samlede tid i Vestauranten. Ønsker I at sidde længere tid ved jeres bord, kan dette først aftales med personalet på dagen, så frem der er plads i Vestauranten.

Børnefødselsdag
Ved ankomst i DGI-byen, gå til CPH Bowling & Lounge for check-in og betaling. Ved bookning af børnefødselsdag anbefaler vi I ankommer ca. 15 min. før start tidspunkt. Ved evt. forsinket fremmøde, kan den mistede tid blive modregnet jeres samlede tid for arrangementet.

Klatring
Ved ankomst i DGI-byen, gå direkte til klatrevæggen hvor I vil blive mødt af vores instruktører. Husk løst tøj og sko der er velegnet til klatring. Vi anbefaler I ankommer i god tid, ca. 15 min. før starttidspunktet for jeres arrangement. Ved evt. forsinket fremmøde, vil den mistede tid blive modregnet jeres samlede tid. Vi gør opmærksom på at alle aktiviteter foregår på eget ansvar og det er deltagernes eget ansvar, at have ulykkesforsikring der dækker evt. ulykker og skader der måtte opstå.
Aldersgrænsen for klatring er 10 år. 

Skydning
Ved ankomst i DGI-byen, gå direkte til Skyttehuset. Skyttehuset findes i kælderetagen ved at følge de lyserød markeringer i gulvet i DGI-byens Foyer, Vi anbefaler I ankommer ca. 10 min. før starttidspunkt for jeres arrangement. Ved evt. forsinket fremmøde, vil den mistede tid blive modregnet jeres samlede tid. Vi gør opmærksom på at alle aktiviteter foregår på eget ansvar og det er deltagernes eget ansvar, at have ulykkesforsikring der dækker evt. ulykker og skader der måtte opstå.
Aldersgrænsen for riffelskydning er 12 år.
Aldersgrænsen for øvrige typer skydning er 18 år.
Instruktørens vejledning og instruks skal følges. Såfremt en eller flere deltagere ikke overholder dette, er alkoholpåvirket eller på anden vis er til fare for sig selv eller andre, kan instruktørerne bortvise vedkommende eller hele gruppen fra DGI-byen.

Log-bogen udfyldes og sendes retur til event@dgi-byen.dk minimum 5 dage før selve eventen.

Der skal fremvises billede-id på dagen af eventen.

Log-bogen slettes/destrueres ved næstfølgende sæsonstart - oplysningerne opbevares i max 1 år.

Fægtning
Ved ankomst i DGI-byen, skal I gå ind af hovedindgangen i DGI-byen, her vil I blive mødt af vores instruktører. Husk sportstøj og kondisko. Vi anbefaler at I kommer i god tid, 15 min. før starttidspunktet for Jeres arrangement. Ved evt. forsinket fremmøde, vil den mistede tid blive modregnet Jeres samlede tid. Vi gør opmærksom på at alle aktiviteter foregår på eget ansvar og det er deltagernes eget ansvar at have ulykkesforsikring der dækker evt. ulykker og skader der måtte opstå.

Bueskydning
Ved ankomst i DGI-byen, skal I gå til hotellets reception, her vil I blive mødt af vores instruktører. Husk praktisk tøj. Vi anbefaler at I kommer i god tid, 15 min. før starttidspunktet for Jeres arrangement. Ved evt. forsinket fremmøde, vil den mistede tid blive modregnet Jeres samlede tid. Vi gør opmærksom på at alle aktiviteter foregår på eget ansvar og det er deltagernes eget ansvar at have ulykkesforsikring der dækker evt. ulykker og skader der måtte opstå.

Human Football
Ved ankomst i DGI-byen, skal I gå til hovedreceptionen, her vil I blive mødt af vores instruktører. Husk sportstøj og kondisko. Vi anbefaler at I kommer i god tid, 15 min. før starttidspunktet for Jeres arrangement. Ved evt. forsinket fremmøde, vil den mistede tid blive modregnet Jeres samlede tid. Vi gør opmærksom på at alle aktiviteter foregår på eget ansvar og det er deltagernes eget ansvar at have ulykkesforsikring der dækker evt. ulykker og skader der måtte opstå.

Fælles ved alle aktiviteter
Det er muligt at benytte vores omklædningsfaciliteter både før og efter aktiviteten. Disse finder I i DGI-byens kælderetage. Hvis omklædningsrum er aflåst kan I kontakte en servicemedarbejder på 33298100