Kontakt os

DGI Byen (administration)
Tietgensgade 65
1704 København V
T /  3329 8000
E /  info@dgi-byen.dk
CVR nr. 19476502
EAN nr. 5790001326159

Hotelbooking
T /  3329 8070
E /  hotelbooking@dgi-byen.dk

Vandkulturhuset / Træningshuset
T /  3329 8080
E /  vandkulturhuset@dgi-byen.dk

Sport & Kultur
T / 3329 8080
E / idraetadm@dgi-byen.dk

Bowling
T /  3329 8020
E /  event@dgi-byen.dk

Restaurant Vestauranten
T /  3329 8020
E /  event@dgi-byen.dk

Konference/fest/event/messe-booking
T /  3329 8060
E /  booking@dgi-byen.dk

Følg DGI Byen på Facebook, LinkedIn og Instagram.